Zajęcia dodatkowe

Rodzic może zlecić za dodatkową odpłatnością udział dziecka w zajęciach dodatkowych które odbywają się w czasie godzin otwarcia przedszkola i nie kolidują z zajęciami dydaktycznymi. Prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę:

Język angielski

Prowadząca zajęcia: mgr Katarzyna Branicka - absolwentka filologii angielskiej i pedagogiki o specjalności kształcenie zintegrowane i nauczanie j. angielskiego. Od 10 lat lektor języka angielskiego w przedszkolu, od 12 lat czynny nauczyciel języka angielskiego w szkołach. 

Nauczanie języka angielskiego w Przedszkolu STEP jest zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r.