Zajęcia dodatkowe

Rodzic może zlecić za dodatkową odpłatnością udział dziecka w zajęciach dodatkowych które odbywają się w czasie godzin otwarcia przedszkola i nie kolidują z zajęciami dydaktycznymi. Prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę:

Język angielski

Prowadzący zajęcia: Sean Cacalda

Nauczanie języka angielskiego w Przedszkolu STEP jest zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r.