Organ prowadzący

Organem prowadzącym przedszkole jest Społeczne Towarzystwo Edukacji Przedszkolnej zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 120758, pod adresem: Bydgoszcz 85-827, ul. Bohaterów Westerplatte 4, telefon: (52) 375 50 50.

Celem stowarzyszenia są działalność w obszarze edukacji przedszkolnej, prowadzenie przedszkola niepublicznego, działania edukacyjne i propagatorskie w środowisku, dla rodziców i nauczycieli.

Społeczne Towarzystwo Edukacji Przedszkolnej działalność swoją rozpoczęło w 1992 roku i od tego samego roku prowadzi Przedszkole Niepubliczne nr 1 przy ul. Bohaterów Westerplatte 4 w Bydgoszczy.

Zarząd i stowarzyszenie reprezentują:

  • Prezes: Magdalena Młyńska
  • Wiceprezes: Beata Wegnerska-Gackowska
  • Sekretarz: Dorota Marks
  • Członek Zarządu: Ewa Krzesiwczyk
  • Członek Zarządu: Aleksandra Sumara
  • Skarbnik: Natalia Brudnicka