Naszym wychowankom oferujemy

Podczas pobytu dzieci w przedszkolu zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną silnie zorientowaną na potrzeby dziecka. Ładne, przestronne, bogato wyposażone sale oraz duży i bezpieczny teren zielony, który zapewnia dzieciom bezpośredni kontakt z naturą, stymulując ich zainteresowanie i odpowiedzialność za opiekę nad zwierzętami i roślinami. Usytuowany na terenie przedszkola nowoczesny plac zabaw pozwala na doskonalenie umiejętności motorycznych.

W ramach czasnego zapewniamy:

 • opiekę w godzinach 6.00-17.00
 • przedszkole otwarte przez 11 miesięcy (w lipcu przerwa remontowa)
 • ​zajęcia dydaktyczne, obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego (w tym zajęcia rozwijające zdolności językowe, matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, techniczne)
 • język angielski
 • zajęcia rytmiki
 • religię (dzieci 6 letnie)
 • koncerty filharmoniczne (raz w miesiącu)
 • diagnozę logopedyczną (na początku roku szkolnego)
 • kynoterapia
 • okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się w przedszkolu (np. bale, spotkania z ciekawymi gośćmi, wizyty teatrzyków, teatrów, warsztaty edukacyjne)
 • wizyty artystów cyrkowych, twórców sztuki estradowej
 • warsztaty muzyczne, w tym spotkania z muzyką etniczną

Opłaty

Miesięczne czesne za pobyt w przedszkolu wynosi 350zł. Stawka żywieniowa to 9zł dziennie. Brak opłat na tzw. komitet rodzicielski.

Posiłki

Dzieci otrzymują 3 posiłki:

 • śniadanie o 9.00,
 • II śniadanie o 11.00
 • dwudaniowy obiad o 13.00

Przedszkole jest objęte kontrolą stanu higieniczno-sanitarnego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy. Posiłki przygotowywane są codziennie, zgodnie z ustalonym jadłospisem, dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci. Uwzględniamy potrzeby żywieniowe dzieci z alergiami pokarmowymi. Zachęcamy dzieci do poznawania nowych smaków, ale nie zmuszamy ich do jedzenia.

Wprowadzamy dzieci w świat kultury związanej ze spożywaniem posiłków, dlatego używamy prawdziwych sztućców, serwetek, uczymy nakrywania stołu i właściwej pozycji przy stole. W miarę możliwości przedszkolaki samodzielnie przygotowują posiłki np. sałatki, surówki, okazjonalne ciasteczka. Stawiamy na kreatywność, również na talerzu, dlatego nasze posiłki są bardzo urozmaicone.


Rok przedszkolny

Rok przedszkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.


Zajęcia adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających przygodę w przedszkolu

Bezpłatne, raz w tygodniu w miesiącu czerwcu.