Edukacja

Koncepcja naszej pracy opiera się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu edukacji dzieci zgodnie z ich zróżnicowanymi możliwościami, wynikającymi z wieku, osiągniętego etapu rozwoju i wrodzonego potencjału, poprzez indywidualizację nauki w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci. Podejmowane są zatem działania pedagogiczne, w których dziecko może rozwijać się indywidualnie według własnego rytmu dojrzewania w miłej atmosferze przedszkola i w przyjacielskich relacjach nauczyciela z dziećmi.

Cele edukacyjne i wychowawcze osiągamy, realizując nowoczesny i przyjazny dzieciom program „Nasze dzieci są radosne”. Jego podstawą jest szacunek wobec dziecka i jego potrzeb, akceptacja indywidualności, wyzwalanie w dzieciach radości, satysfakcji i zadowolenia z osiągnięć, przy jednoczesnej nauce odpowiedzialności i wzbudzaniu empatii. Program daje przekonanie, poparte praktyką, że nasze dzieci zdobywają odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności, sprawności, rozwijają inteligencję emocjonalną, są szczęśliwsze, pewniejsze siebie i lepiej radzą sobie w szkole.

Prowadzimy grupy zróżnicowane wiekowo, w których dzieci przebywają w naturalnym środowisku, zróżnicowanym lecz rzeczywistym, najbardziej odpowiednim dla ich rozwoju. Dzięki temu możliwy jest pobyt rodzeństwa w jednej grupie, następuje szybsza adaptacja i integracja dzieci nowych a także naturalna i samoistna nauka postaw tolerancji, partnerstwa i współżycia w środowisku.

Przedszkole realizuje podstawę programową, określoną Rozporządzeniem MEN, gwarantując osiągnięcie gotowości szkolnej przez dzieci na wysokim poziomie, odpowiadającym indywidualnym predyspozycjom dziecka i jego potencjałowi rozwojowemu.